TUL:n vapputervehdys

01.05.2023

Elämme parhaillaan tilanteessa, jossa valta on vaihtumassa Suomessa. Vappupuheissa on monesti muutoksen ja vaatimusten sävy. Tällä kertaa kohteeksi ei vielä ole saatu synnytettyä hallitusta, mutta varmaa on ettei politiikkaa kaihdeta puheissa tänä vappuna ympäri maatamme.

Eduskuntavaalien tuloksesta en aio liiaksi kommentoida, mutta ilahduttavaa itse eduskuntavaalien tuoksinassa oli aiemmista vaaleista poiketen kuulla edes pienimuotoista liikuntapoliittista julkista keskustelua. Tässä oli lähteenä monien aktiivisuus liikuntakysymyksissä, joka saatiin osittain aikaiseksi liikunnan kattojärjestöjen sekä lajiliittojen yhteisellä ponnistuksella. Yhteistyöllä on väliä ja mikä parasta: voimaa! Myös tuleva eduskuntavaalikausi vaatii yhteisiä ponnisteluita ja vahvaa liikunnan ääntä. Jos Suomeen tulee hallitus, joka sopeuttaa taloutta edes puoliksi sen mitä vaalien aikana aiheesta on puhuttu, tulee rahoituksen saaminen myös kaikkien alojen tärkeään työhön vaikeutumaan. Jos leikkauskohteeksi osuvat välttämättömät toimet kuten liikunta – missä jokainen investoitu euro on useamman säästö – täytyy koko kentän ja laajemmin kaikkien kynnelle kykenevien paitsi puhua asiasta kovalla äänellä, myös varautua nousemaan barrikadeille.

Aktiivisesti liikunta- ja urheilukenttää seuraaville ei ole uutta, että kansakunnan liikkuvuus on vähentynyt ennestään ja liikkumattomuus kasvanut. Kuitenkin selvitykset liikkumistottumuksista ovat karua luettavaa jokaiselle, jotka niihin tutustuvat. Uusin lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymistutkimus (LIITU 2022) kertoo lyhyesti ja ytimekkäästi asian tolan: Suomessa on kasvava tarve edistää liikkumista.

Mitä tulee tuloksiin LIITU-tutkimuksesta, myös TUL:n ja urheiluseurojen tulee herkistää tuntosarviaan toimintatapojen kehittämiseksi liikkumattomien saavuttamiseksi. Yhtälö, jossa yhdistyksiin ja seuroihin ei samalla tavalla enää kuuluta, mutta joiden työ on elintärkeää matalan kynnyksen liikuntaharrastusten aikaansaamiseksi, on jokaisen aktiivina olevan mietittävä, miten toimintaa täytyy muuttaa säilyttääksemme seuratoiminta houkuttelevana uusille toimijoille. LIITU 2022 -tutkimus mainitsee erikseen seuraharrastamisen vähentyneen nuorison parissa. Samalla kuitenkin halu aloittaa harrastus on korkealla; korona-aikoina seuraharrastuksen lopettaneista kolme neljästä kaipaa takaisin jonkinlaisen säännöllisen liikunnan luo. Ovatko lajit, toiminta, hinta, paikat vai yhteydenottotavat se mistä kiikastaa? Vai kaikki mainitut? LIITU-tutkimus vastaa tähän osittain. Yleisin syy nuorten näkökulmasta on se, ettei sopivaa lajia ole löydetty ja toisaalta oma motivaatio sekä lähes kolmanneksen osalta harrastamisen kustannussyyt.

Koska vappu ei ole synkistelyn juhla, toteankin, että kaikki tämä tieto nykyisestä surullisesta tilanteesta ei tule meitä lannistamaan. Pikemminkin työllämme on aiempaa kultaisempi viitta, askeleemme työn eteen ovat päättäväisemmät ja työmme on kaikilla tasoilla entistä tärkeämpää. Jokainen teko vaikuttaa ja vaikuttavuuden myötä tilanne paranee.

Positiivinen tahti toiminnassamme ei tule siten katoamaan. TUL:n ainutlaatuinen tilanne seurojen yhteistoiminnan mahdollistajana koko maassa tarkoittaa hyviä edellytyksiä toimia erityisesti nuorten elämän nivelvaiheissa, esimerkiksi omalta paikkakunnalta opiskelemaan muuttaessa tahona, johon voi nojautua liikuntaharrastuksen osalta uudella paikkakunnalla. Perään katsomista tarvitsee nimittäin jokainen, erityisesti uusissa elämäntilanteissa olevat nuoret. Meillä on halu auttaa nuoria näissä elämänmuutoksissa parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä jäsenlähtöinen näkökulma täytyy myös olla pysyvästi vallitseva tapa mahdollistaaksemme tavoitteemme saada koko Suomi liikkumaan.

Varmaa on, että TUL:ää ja TUL:n seuroja tarvitaan entistä enemmän. Kiitos kaikille aktiiveillemme ja seuroissa toimiville: olette sankareita jokainen. Jatkakaamme ansiokasta työtämme!

Mahtavaa työväen vappua ja liikuttavaa vuotta!

Henrik Nyholm

Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n 1. varapuheenjohtaja