TUL:n valtuuston kevätkokous siirtyy

27.03.2020

Johtuen pandemiaksi levinneestä COVID-19 -koronaviruksesta Suomen hallitus on linjannut, että kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet tulee perua toukokuun loppuun saakka. Lisäksi hallitus on 16.3.2020 linjannut yli kymmenen hengen tilaisuudet ja kokoontumiset kielletyiksi 13.4.2020 saakka.

Edellä mainittujen määräysten johdosta TUL on perunut omat tapahtumansa 31.5.2020 saakka.

Keskiviikkona 25.3.2020 Suomen hallitus ilmoitti rajoittavansa liikennettä Uudenmaan ja muun Suomen välillä.

Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n sääntöjen 11 § mukaan: ”Valtuuston kevätkokous pidetään huhti- toukokuussa hallituksen tarkemmin määräämänä ajankohtana”.

Katsomme, että vaikka järjestön säännöt edellyttävät kokouksen pitämistä toukokuun loppuun mennessä, on sääntöjen noudattamista tärkeämpää pitää huolta ihmisten terveydestä ja myös vaalia sitä henkeä, jonka puitteissa valtiovalta on edellä mainittuja rajoituksia asettanut.

Olisi vastoin järjestömme omaa vastuullisuutta, johon nojaten omat tapahtumamme ovat peruutettu, että järjestäisimme valtuuston kevätkokouksen sääntöjen asettamassa aikataulussa.

Haluamme kantaa vastuumme ihmisten terveyden vaalimisesta, ja siten jätämme Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n valtuuston kevätkokouksen kutsumatta koolle tässä vaiheessa.

Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n hallitus ja valtuuston puheenjohtajisto on päätynyt asiassa yksimieliseen ratkaisuun.

Palaamme tämän asian äärelle, kunhan tilanne koronapandemian osalta rauhoittuu.

Toivomme ymmärrystä päätöksellemme. Pidetään huolta itsestämme ja toisistamme.

Helsingissä 27.3.2020

Lasse Mikkelsson                                               Jari Rantala

Hallituksen puheenjohtaja                               Valtuuston puheenjohtaja