Valtion liikuntaneuvoston jaostojen kokoonpanot valittu – Hannu Itkonen valittujen joukossa

28.11.2019

Valtion liikuntaneuvos on päättänyt 25.9. pidetyssä kokouksessa esittää opetus- ja kulttuuriministeriölle, että liikuntaneuvostolle asetetaan tutkimus-, ennakointi- ja arviointijaosto, yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja kestävän kehityksen jaosto sekä olosuhdejaosto.

Tutkimus-, ennakointi- ja arviointijaoston puheenjohtajaksi valittiin Elina Sillanpää. Muiksi jäseniksi valittiin Timo Ståhl, Sakari Karjalainen, Hannu Itkonen, Jari Stenvall, Aija Saari, Arja Uusitalo, Kati Lehtonen, Helka-Liisa Hentilä ja jaoston sihteeriksi Saku Rikala.

Yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja kestävän kehityksen jaoston puheenjohtajaksi valittiin Hanna Huumonen. Muiksi jäseniksi valittiin Miko Lempinen, Matti Jutila, Petri Pohjonen, Karoliina Ketola, Marja Kokkonen, Sara Saramäki, Tommi Yläkangas, Mari Ahonen-Walker ja jaoston sihteeriksi Toni Piispanen.

Olosuhdejaoston puheenjohtajaksi valittiin Saara Hanhela. Muiksi jäseniksi valittiin Petteri Huurre, Mika Poutala, Antti Autio, Mikko Salonen, Anneli Lehto, Erja Rappe, Paavo Leinonen, Anna Sarpio ja jaoston sihteeriksi Minttu Korsberg.