Suomen Työväen Urheiluliitto TUL Saimaan piiri ry:n ylimääräinen vuosikokous

07.07.2021

Saimaan piiri

Tiistaina 19.8.2021 klo 17.00. Paikka: Lappeenrannan Työväenyhdistyksen toimisto Suonionkatu 12, 53100 Lappeenranta.

Kokouksessa käsitellään TUL Saimaan piiri ry:n lakkauttaminen – toinen kokous.

Seurat saavat lähettää edustajia kokoukseen piirin sääntöjen 8. pykälän mukaisesti, edellyttäen että jäsenmaksu 2020 on maksettu.  

TUL:n Saimaan piiri ry
Hallitus

Jarmo Lahtinen                                                           Jukka Vilkki
Varapuheenjohtaja                                                    Toiminnanjohtaja