Vuosikokouskutsu: Tampereen Sisu

24.03.2021

Aika: 31.3.2021 klo 18.00
Paikka: Tampereen Sisun toimisto, Tesomankatu 33

Johtokunnan päätöksen mukaisesti vuosikokoukseen ja sen jatkokokoukseen 5.4.2021 voivat jäsenet osallistua etänä.


Osallistujia pyydetään lähettämään etäyhteyden linkkipyyntö osoitteeseen anna.tanninen@tampereensisu.fi viim. 30.3.2021 klo 16.00


Paras ja suositeltavin tapa välttää viruksen tartuntaa on olla osallistumatta kokoukseen paikan päällä ja siten kokouksessa olisivat paikalla vain tarvittavat osallistujat. Kutsussa mainitussa kokouspaikassa on oltava vähintään yksi osallistuja. Mikäli kokouspäivänä on voimassa määräys kokousosallistujien rajoittamisesta, kokoukseen Tampereen Sisun toimistolle paikalle tulevat osallistujat otetaan saapumisjärjestyksessä.


Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät vuosikokoukselle kuuluvat asiat:
• esitetään johtokunnan kertomus seuran toiminnasta edelliseltä kalenterivuodelta;
• tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajien lausunto käsitellään jatkokokouksessa 4.5.2021;
• tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen päätetään jatkokokouksessa 4.5.2021;
• valitaan seuran edustajat ja varaedustajat eri järjestöjen ja yhteisöjen kokouksiin;
• käsitellään seuran aloitteet ja esitykset eri järjestöille ja yhteisöille;
• päätetään seuran koollekutsumistavasta sekä
• käsitellään kokoukselle tehdyt esitykset ja muut esille tulleet asiat.

Lämpimästi tervetuloa vuosikokoukseen,
Tampereen Sisu ry:n johtokunta

Lataa vuosikokouskutsu PDF-tiedostona


Lisätietoja


Susanna Lumio, puheenjohtaja
johtokunta@tampereensisu.fi