Blogi: Erilainen tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden vuosi pakettiin

14.12.2021

Harry Seidler seirsoo jalkapalllostadioinin katsomossa.

Tasa-arvovaliokunnan toimintavuosi lähestyy vuoden 2021 osalta kohti maalia, joten on mukava koota vähän ajatuksia kuluneesta vuodesta ja ajankohtaisista asioistakin.

Kokonaisuudessaan kulunut vuosi on ollut koronapandemian vallitessa melkoista vuoristorataa myös toiminnan suunnittelun ja toteutuksien saralla. Olemme kuitenkin pystyneet hoitamaan omaa työtämme melko hyvin tässäkin hetkessä, kaunis kiitos tästä meidän koko valiokuntatiimille!

Kuluvan vuoden aikana valiokunta on seurannut aktiivisesti TUL:n kokonaistoimintaa sekä siihen rinnastettuna muuta liikunnan ja harrastamisen kehityskaarta koko Suomessa.

Valiokunta on tehnyt kannanottoja kuluneen vuoden aikana, tarkoituksena nostaa asioita esille, joilla on haluttu korostaa samalla myös koko TUL-perheen vastuullisuus- ja osallisuusasioita painokkaasti laajalla skaalauksella.

Kannanottojen sisältöihin on nostettu erityisesti lasten ja nuorten eriarvoisuuden lisääntyminen liikuntakentässä, talouden tasa-arvoisuuden epäkohtia, alueellisen tasa-arvoisuuden merkityksiä ja vaikutuksia, sekä esteettömyysasioita.

Työmme laajuus on suuri kokonaisuus. On etuoikeus saada tehdä ja seurata tällaisessa luottamustehtävässä liittomme TUL:n runsaan 700 seuran ja seurojen runsaan 200 000 jäsenen suurta ja upeaa toimintaa, jossa kohtaavat niin lasten ja nuorten liikunta, aikuisten liikunta, veteraanien laaja liikunta- ja kulttuuritoiminta sekä erityisryhmien liikunta. Lisäksi toiminnan huippuhetket voidaan kokea joko harrastaen tai kilpailullisten tavoitteiden mukaisesti, kukin toiveidensa mukaisesti, kokemalla liikunnan iloa hyvässä seurassa.

Kuluvan toimintavuoden huipennuksena saimme suurella joukolla kokea Menestyksen polku -seminaarissa loistavia tarinoita upeilta esiintyjiltä Seurapäivillä Helsingissä marraskuun lopulla. Tilaisuus oli todella upeasti järjestetty, josta kuuluu iso kaunis kiitos tapahtumajärjestäjille!

Samaisena viikonvaihteena kokoontui myös useat valiokunnat, niin myös meidän tasa-arvovaliokuntamme mahdollisti vuoden ensimmäisen livetapaamisen. Olipas kiva nähdä TUL-perheen liikunnan tekijöitä ja vaikuttajia pitkästä aikaa ja vaihtaa kuulumisia.

Liittovaltuuston kokouksessa nousi hyvä ja aiheellinen kysymys erityisryhmien ja vammaisliikunnan esteettömyysasioiden osalta, joka onkin erittäin tärkeä osa olosuhteiden kehittämistyötä niin kunnissa ja kaupungeissa. Valiokunta ottikin kantaa jo vuoden alkupuolella tehdyssä kannanotossa, koska meillä on hyvin paljon Suomessa myös vanhaa liikuntapaikkarakentamista ja niiden mahdollisissa peruskorjauksissa tuleekin ottaa nämä esteettömyysseikat hyvin huomioon, muuten tiloissa on vaikea luoda esteetön tapahtuma esimerkiksi pyörätuolilla liikkuville harrastajille.

Itsekin olen tähän tilanteeseen törmännyt useasti, kun ohjaan kehitysvammaisten salibandyä, jossa meneillään on jo 23. vuosi ja useita kilpailuja järjestäessä olen havainnut ongelmia liikuntarajoitteisten osalla. Tämän vuoksi onkin hyvin tärkeää informoida aina paikallista tilan haltijaa ongelmista ja tarkistaa puitteet aina ennen tapahtumaa sekä mainita mahdollisista esteettömyyttä heikentävistä seikoista tiedottamalla niistä jo kisakutsua tehdessä. Näin saadaan jo moni kynnys madallettua, ja soveltaen pikkuongelmatkin tuntuu helpommilta.

Suuri arvostus valtuustolle ja sen jäsenistölle, kun herättävät tärkeitä kysymyksiä. Näiden myötä myös me koemme työmme merkittäväksi toimintamme arjessa, sillä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus on meidän kaikkien juttu.

Valiokunta on luonut vahvan katseen myös vuoteen 2022, jossa tulemme jatkamaan vahvaa työskentelyä mahdollisimman monipuolisella otteella.

Meille kaikille tärkeä koulutus tulee olemaan avainasemassa, johon tulemme panostamaan myöhemmin informoitavalla tavoilla, jotta TUL:n koulutusalusta tulisi myös kaikille mahdollisimman tutuksi ja hyväksi alustaksi hyödyntää sinne ladattua laadukasta koulutusmateriaalia, jota lisätään sinne asteittain liiton keskustoimiston kautta, jossa myös paljon valiokuntamme alle kuuluvaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelman koulutukseen liittyvää materiaalia, siis kaikki rohkeasti lukemaan liiton sivustoa ja osallistumaan myös verkkokoulutuksiin.

Tasa-arvovaliokunta palkitsee myös vuoden 2021 tasa-arvopalkinnon saajan tulevassa TUL-päivän juhlassa, valiokunta käsitteli hakemukset seurapäivien yhteydessä pidetyssä kokouksessaan ja teki päätöksen palkittavasta tahosta.

Vuosi 2022 tulee olemaan jälleen merkittävä virstanpylväs koko TUL-perheelle, kun liittokokous kokoontuu käsittelemään seuraavalle liittokokouskaudelle strategiaa sekä valitsee uuden valtuuston ja hallituksen. Näin me kaikki voimmekin olla varmoja, että keskustelut jo tulevista näkymistä ovat alkaneet niin seura- kuin piiritasoillakin viriämään. Hyvä näin, sillä tärkeistä valinnoista on kyse kaikissa kohdissa, joiden myötä luodaan taas suuntaviivat tulevien vuosien työhön.

Kuten jo aiemmin mainitsin, kaiken tämänkin tarinan takana, jossa olen saanut olla mukana osaltani edes vähän vauhdittamassa TUL-henkeä positiivisen ajattelun kautta, olen kiitollinen ja etuoikeutettu saadessani tehdä tällaisessa hyvän vuorovaikutuksen omaavassa urheiluliitossa luottamustehtävätyötäni.

Me-henki, henkilöstön ja luottamushenkilöiden välisessä työssä on kaiken avain kehittymiseen ja onnistumiseen ja itse olen huomannut tässä vahvaa kehityskaarta, joka antaa vahvaa luottamusta myös tuleviin vuosiin, voisin kiteyttää TUL ja me-henki, siinä koodi hyvään menestykseen.

Seurapäivillä asian kiteytti mielestäni myös erittäin hyvin Huuhkajien päävalmentaja Markku Rive Kanerva, todetessaan menestyvän joukkueen kantaviksi voimiksi myös hyvän hengen ja vahvan sitoutumisen tehtäviin, sekä arvostuksen ja kunnioituksen kaikissa rooleissa.

Kun vuosi nyt kääntyy lähelle maaliviivoitusta, on hyvä hetki kiittää kaikkia tahoja, joiden kanssa olen kuluneen vuoden aikana saanut tehdä yhteistyötä, niin seurojen, piirien, liiton henkilökunnan, liiton hallituksen kuin eri valiokuntien luottamushenkilöiden kanssa. Nämä kaikki kohtaamiset ovat osallaan olleet palasia Menestyksen polullamme!

Toivotan meille kaikille rauhallista joulun aikaa ja hyvää voimavarojen kertymistä uuteen toimintavuoteen 2022 liikunnan ilon myötävaikutuksella!

Harry Seidler
Tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja ja hallituksen jäsen