Kannanotto: Onko liikuntapääkaupunki vain titteli?

19.09.2023

Liikuntasalin lattialla vanteita, narutikkaat sekä pallo. Kaksi lasta liikkumassa.

Jyväskylän kulttuuri- ja liikuntalautakunta on hyväksynyt esityksen 2,3 miljoonan euron leikkauksista liikunta- ja kulttuuripalveluihin. Leikkausten takia Suomen liikuntapääkaupungiksi julistautunut Jyväskylä luopuu alle 18-vuotiaiden harjoitusvuorojen maksuttomuudesta jo syyskuun aikana. 

“Päätös liikuntapalveluiden leikkaamisesta tehtiin 5.9., ja päätökset toimeenpantiin 18.9. Leikkaukset ovat kohtuuttomia. Lisäksi urheiluseuroilta vaaditaan reagointia ja muutoksia kausimaksuihin kahden viikon varoitusajalla, kun kotitaloudet ovat jo ehtineet sitoutumaan tietyn suuruisiin harrastuskustannuksiin”, toteaa TUL:n pääsihteeri Riku Tapio.   

On kohtuutonta, että merkittävät leikkaukset kohdistuvat erityisesti lapsiin ja nuoriin. Yllättäen toteutettu muutos lisää paikallisten seurojen painetta nostaa harrastusmaksuja, mikä osuu kipeimmin juuri vähävaraisiin perheisiin ja näiden perheiden lasten mahdollisuuksiin osallistua urheiluseuratoimintaan. Käänne on erityisen huolestuttava myös siitä syystä, että Jyväskylä on pyrkinyt profiloitumaan sekä matalan kynnyksen liikunnan että huippu-urheilun tyyssijaksi.  

Vastaavanlaisia uutisia on noussut viime aikoina esiin myös esimerkiksi Kouvolassa ja Kotkassa. Kouvolassa esimerkiksi uimahallien ja jäähallien toiminta keskitetään tulevaisuudessa keskusta-alueelle, mikä nostaa syrjäseuduilla asuvien harrastusmatkojen kustannuksia. Myös Kotkan kaupunki aikoo korottaa liikuntapaikkojen hintoja viidellä prosentilla aikuisten liikuntatoiminnan osalta. 

”Harrastaminen tuo jokaisen arkeen yhteisöllisyyttä, ystäviä sekä mielekästä tekemistä. Mikäli liikkuminen urheiluseurassa jää vain harvojen etuoikeudeksi, emme voi puhua kansallisen liikkumattomuusepidemian ratkaisemisesta urheiluseuratoiminnan avulla.” 

Leikkauksista aiheutuvat kustannukset valuvat erityisesti kuntien tiloissa harjoitteleville urheiluseuroille ja tätä kautta kotitalouksille. Kuntien tarjoamien palveluiden tehtävä on tasata kotitalouksien erilaisten tilanteiden ja olosuhteiden synnyttämää eriarvoisuutta. Kun harrastamisen hinta kasautuu entistä enemmän kotitalouksien kannettavaksi, eriarvoisuus ja liikunnan polarisaatio kasvavat.  

”Suunta on aivan väärä. Kuntien ja koko yhteiskunnan edun mukaista on, että koko väestö liikkuu. Erityisesti lasten ja nuorten liikunnan mahdollisuudet ja elinvoimainen seuratoiminta on turvattava. Kuntien leikkauspäätökset vaikeuttavat miljardiluokan liikkumattomuuskriisin ratkaisemista” Tapio kiteyttää. 

Lisätietoja:
TUL:n pääsihteeri Riku Tapio, riku.tapio@tul.fi