Ohjeistus koskien sääntömääräisten kokousten siirtämistä seuroissa 16.3.2020

16.03.2020

Johtuen pandemiaksi levinneestä COVID-19 -koronaviruksesta Suomen hallitus on jo aiemmin linjannut, että kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet tulee perua toukokuun loppuun saakka. Lisäksi hallitus on tänään 16.3.2020 linjannut yli kymmenen hengen tilaisuudet ja kokoontumiset kielletyiksi 13.4.2020 saakka.

Hallituksen linjaus on herättänyt laajalti jo aikaisemmin kysymyksiä koskien seurojen sääntömääräisiä vuosikokouksia ja niiden pitämistä sääntöjen mukaisessa aikataulussa kevään aikana. Monessa, ellei jopa lähes kaikissa tapauksissa, seurojen sääntömääräisten vuosi- ja kevätkokousten on määrä järjestäytyä maalis-toukokuun aikana.

Hallituksen linjaus ei sinällään kiellä tai ota tarkemmin kantaa yksityisiin kokouksiin tai kokoontumisiin pienemmässä mittakaavassa, kuin tuo edellä mainittu 500 henkilön tapahtumien rajaus 14.4.2020-31.5.2020 välisenä aikana, ja siis kymmenen henkilön kokoontumisrajoitus 13.4.2020 saakka. Periaatteessa seurojen olisi mahdollista näillä näkymin järjestää sääntömääräiset kokouksensa 14.4.2020 tai myöhemmin.

Yhdistyslaki ei anna suoraa vastausta seuroja askarruttavaan ongelmaan, eikä se ota kantaa vastaavanlaiseen tilanteeseen, jossa nyt elämme.

Vaikkakin Suomen hallituksen asettamat kiellot eivät kaikilta osin suoranaisesti kosketa seurojen sääntömääräisten kokousten tilannetta, eikä lainsäädäntö anna tilanteeseen suoraa vastausta, ihmisten terveys ja siihen liittyvät uhat ajavat näkemyksemme mukaan aina edelle. Kanssaeläjiemme terveydestä ja omasta terveydestämme huolehtiminen ajaa ohi sääntöjen, ja näin ollen turhien kokoontumisten ja kokousten – vaikkakin sääntömääräisten sellaisten – järjestämistä on syytä lykätä.

Suomen Työväen Urheiluliiton seurojen sääntömääräiset tälle keväälle ajoittuvat kokoukset tulee pitää etänä tai siirtää pidettäväksi myöhempänä ajankohtana, mahdollisesti seurojen sääntöjen vastaisesti. Seurojen hallitusten on syytä tiedottaa asiasta jäsenistöään.

 

ETÄKOKOUKSET

Etäkokousten järjestäminen on mahdollista, mutta tällöin seuran hallituksen tulee varmistaa, että seuran jäsenten on mahdollista osallistua kokouksiin tasapuolisesti. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että etänä pidettävän kokouksen osalta on huolehdittava, että kokouskutsussa on riittävät ohjeet etäyhteyden osalta, ja että seuralla on tarjota apua niille henkilöille, jotka kokevat haastetta etätekniikan kanssa.

Suomen Työväen Urheiluliiton henkilökunta auttaa tarvittaessa seuroja järjestämään kokouksensa etänä. Mikäli tarvitsette apua, otattehan yhteyttä hallinnon assistenttiin Aino Nevalaiseen (050 472 9679, aino@tul.fi) hyvissä ajoin ennen suunniteltua kokousta.

 

PERINTEINEN KOKOUS

Mikäli päädytte myöhemmin epidemia-aikana, kuitenkin ehdottomasti 14.4.2020 tai myöhemmin ja Suomen hallituksen antamien määräysten höllennyttyä, pitämään kokouksenne perinteiseen tapaan kokoontumalla, huomioittehan ainakin seuraavat asiat:

  • Järjestäkää riittävän iso tila käyttöönne, jolloin kokoukseen osallistujat voivat säilyttää etäisyyden toisiinsa.
  • Tarjotkaa mahdollisuus henkilökohtaisesta käsihygieniasta huolehtimiseen joko järjestämällä käsienpesupiste ja/tai käsidesiä.
  • Älkää järjestäkö kokoustarjoilua. Tämä vähentää tartunnan riskiä ja myös lyhentää kokousta, joista on molemmista hyötyä viruksen leviämisen suhteen.

Lisätietoja antaa tarvittaessa TUL:n pääsihteeri Riku Tapio, riku@tul.fi, +358 50 340 5550.