Askelkisan tulosten ilmoittaminen 2020

18.09.2020

Miten askelmäärät ilmoitetaan?

TUL:n verkkosivuilla on lomake tulosten ilmoittamiseen. Joukkueen yhdyshenkilö tai henkilökohtaiseen kisaan ilmoittautunut henkilö ilmoittaa joukkueen/omat kertyneet askelmäärät lomakkeella. Lomaketta voi käyttää useamman kerran, eli ilmoita lomakkeella ensimmäisen viikon väliaikatulos ja kahden viikon jälkeen askelten kokonaismäärä.

Ensimmäisen viikon (14.-20.9.) askelmäärät ilmoitetaan ma 21.9.2020 klo 16.00 mennessä. 

Toisen viikon (21.-27.9.) askelmäärät ja kokonaisaskelmäärä ilmoitetaan su 4.10.2020 klo 22.00 mennessä. 

Askelkisan ensimmäisen viikon väliaikatulokset julkaistaan TUL:n verkkosivulla.

Tarkistetut lopputulokset julkaistaan samoilla sivuilla viimeistään ma 12.10.2020 Klo 12.00.

HUOM: Lopullisten tulosten julkistamisen jälkeen vastaanotettuja tuloksia ei hyväksytä.

Suora linkki tulosten ilmoittamiseen.

Askelkisan säännöt.

Lisätietoja: johanna.nekkonen@tul.fi

Jaa tunnelmia askelkisasta somessa #askelkisa #tulry