TUL liikuttaa, kasvattaa ja vaikuttaa -teos julkaistiin

10.05.2019

Julkaisutilaisuuden avasi TUL:n varapuheenjohtaja Riku Ahola, joka kehui etenkin kirjan kokonaisvaltaista lähestymistä TUL:n toimintaan.

”Koen teoksen vuoropuheluna vanhan TUL-väen ja nykyisten tullilaisten välillä,” Ahola totesi.

Kirjan eteen suuren työn tehneen historiatoimikunnan puheenjohtaja Hannu Itkonen kertoi kirjahankkeen taustoista. Haaste kirjoittaa teos kahdessa vuodessa oli lähes mahdoton tehtävä, mutta Hentilä suoriutui siitä loistavasti.

Emeritusprofessori Seppo Hentilä kuvasi teostaan hybridiksi: se ei ole aiemmin ilmestyneen TUL:n historiaa käsittelevän kirjasarjan neljäs osa, mutta ei myöskään täydellinen satavuotishistoriikki. Teos keskittyy eniten vuosiin 1979–2019, mutta kuvaa samalla liiton koko historiaa.

Hentilä toteasi, että kirjan nimi kuvaa erittäin hyvin TUL:n roolia suomalaisessa liikuntakentässä: TUL tosiaan liikuttaa, kasvattaa ja vaikuttaa.

”Kaikkein tärkein linja TUL:n toiminnassa on pyrkimys eri väestöryhmien liikunnallisen tasa-arvon edistämiseen,” Hentilä tiivisti.

”Teos on kunnianosoitus kaikille niille toimijoille, jotka pääasiassa vapaaehtoisin voimin ovat sadan vuoden aikana olleet rakentamassa työväen liikuntakulttuuria,” mainitsi TUL:n hallituksen jäsen Anu Rajajärvi puheenvuorossaan.

Filosofian tohtori, tutkija Jouko Kokkonen arvioi kirjan olevan suomalaista urheiluhistoriankirjoitusta parhaimmillaan. Teoksessa näkyy, että Hentilä on erittäin kokenut poliittisen historian tutkija.

”Näen tämän myös yhtenä puheenvuorona siitä, mikä on työväenliike ja työväenliikkeen tila vuonna 2019,” Kokkonen lisäsi.

Kirjan kustansi Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Kansan Sivistysrahasto ja Riihisäätiö ovat tukeneet kirjan julkaisua. Teosta voi tilata TUL:n keskustoimistolta tai ostaa TUL:n piiritoimistoilta.

Teksti ja kuva: Salla Virtanen